weidehof krimpenerwaard weidevogels

Weidevogels

Met zijn weilanden, sloten, plassen en begroeiing vormt de Krimpenerwaard een ideaal leefgebied voor weidevogels. Maar de weidevogelpopulatie staat onder druk. Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard zet zich samen met de agrariërs in voor het behoud van onze bijzondere weidevogelpopulatie.

 

De bekendste weidevogels vormen samen de zogeheten ‘Big Five’: de Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Slobeend. Deze prachtige vogels hebben, samen met andere soorten, van de Krimpenerwaard hun thuis gemaakt. De waard telt tevens vele agrarische bedrijven. Wij streven naar een gezonde balans: een waard waarin boeren de ruimte hebben om te ondernemen, terwijl de weidevogelpopulatie in tact blijft.

 

Samenwerking

Om het de weidevogels naar de zin te maken, worden er bijvoorbeeld plas-dras locaties aangelegd; drassige gebieden waarin weidevogels graag verkeren. Ook maken we gebruik van een drone met thermische camera om de nesten van weidevogels in kaart te brengen. Deze kunnen dan worden beschermd wanneer het land wordt bewerkt. Zo kunnen de agrarische bedrijfsvoering en weidevogels in harmonie met elkaar samen leven.

 

Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) spelen een belangrijke rol in de bescherming van de vogels. Zij helpen bij het in kaart brengen van de nesten en vormen zo de oren en ogen in het veld. Voor het extra werk dat agrariërs doen met het oog op weidevogels, kunnen zij een vergoeding ontvangen.