weidehof krimpenerwaard water

Water

De sloten in de Krimpenerwaard zijn rijk aan dieren, planten en insecten. Door op een zorgvuldige en ecologische wijze te baggeren en te schonen, behouden we de biodiversiteit die onze sloten kenmerkt.

 

Weidehof Krimpenerwaard staat boeren, verenigd in het Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, bij in het onderhouden van hun sloten. Door tijdig en gericht te baggeren en te schonen, creëren we voldoende waterdiepte en zuurstof voor de flora en fauna in het water.

 

Verantwoord baggeren

Wij streven naar baggeren in zogeheten ‘mozaïekvorm’. Dit houdt in dat een agrariër zijn sloten gespreid baggert, in plaats van alle sloten in één keer. Ook geven wij de voorkeur aan baggeren door het midden van het water, zodat slootbewoners tijd en ruimte hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt, krijgen de agrariërs een vergoeding. Boeren kunnen bij Weidehof Krimpenerwaard terecht voor vragen over ecologisch verantwoord baggeren.

 

Ecologisch slootschonen

Wij lichten boeren voor over de mogelijkheden van het vergroten van de soortenrijkdom in de sloot en slootkant. Wanneer bij het schonen van de sloot de wortels van de planten intact blijven blijft de plant behouden. Dit kan door de inzet van het juiste materieel. Door een gerichte werkwijze te hanteren en daarbij te voorkomen dat er veel bagger in de slootkant terecht komt ontstaat er een grote variatie aan plantensoorten.

 


 

Pakket: Duurzaam slootschonen

Doel:

Met baggeren en ecologisch slootschonen wordt de leefomgeving van plant en dier verbeterd.
Het doel is te streven naar gezond en schoon water.

Beheer eisen:

 • Bagger wordt op aangrenzend perceel gespoten
 • Melden na baggeren binnen 10 dagen.
 • Ecologisch slootschonen bij krabbenscheer vegetatie 10 tot 60% van de beheer eenheid.
 • Slootschonen vanaf 15 juni tot 1 december

Beheer voorschriften:

A - Baggeren

 • Baggeren in mozaïek vorm. Niet alle sloten tegelijk. Het collectief geeft aan welke sloten er gebaggerd worden.
 • Baggeren met een baggerpomp.
 • De zuigkop van de baggerpomp zoveel mogelijk door de zelfde vore van de sloot trekken.
 • Sloot is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog.
 • Er wordt minimaal 60 cm vanaf de kant gezogen.
 • Geen bagger in de slootkant.

B – Ecologisch slootschonen

 • Slootschonen met een maaikorf of ecoreiniger. Andere slootapparatuur kan gebruikt worden mits het bodemprofiel en de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd worden.
 • Als het waterschap het toestaat, niet alle sloten jaarlijks schonen.
 • Bij aanwezigheid van Krabbenscheer blijf 40 tot 60% van de begroeiing staan. Niet jaarlijks slootschonen.